AKCJA:

Święte prawo własności najwyższą troską ojczyzny
czwartek, 31 maja 2018 08:25

„Osiągnięciem” III Rzeczypospolitej pod względem polityki społecznej jest zahamowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego ze strony państwa, eksmisje i spora liczba ludzi mieszkająca na ulicach, czyli bezdomność.


67% zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych jest w miastach. Przeciętna liczba izb przypadająca na jedno mieszkanie wynosi 3,82 (w miastach 3,57, a na wsi 4,34). Średnia wielkość mieszkania w Polsce to 73,6 m² (miasto 64,4 m², wieś 92,7 m²). Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę wynosi 27 m² (miasto 27,6 m², wieś 26,4 m²). Na jedno mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,43 osoby, zaś na wsi 3,32, przy przeciętnej dla Polski 2,72. Gęstość zaludnienia mieszkań, czyli przeciętna liczba osób na jedną izbę wynosi 0,71 (0,77 wieś, 0,68 miasto). W wodę z wodociągów wyposażonych jest 96,7% mieszkań, w ubikację 93,6%, w łazienkę 91,2%. W miastach wodę z wodociągu ma 99,0% mieszkań (na wsi 92%), ubikację – 97,2% (na wsi 86,1%), a łazienkę – 95,4% ( na wsi 82,4%) . Ok. 2 mln osób zamieszkuje lokale nieposiadające ubikacji (6,4% ogółu zasobów mieszkaniowych kraju), a ok. 3 mln osób nie posiada w mieszkaniu łazienki (8,8% ogółu zasobów mieszkaniowych kraju). Na wsi odsetek mieszkań bez łazienki wynosi 15,9%. Najgorzej pod tym względem jest w województwach: lubelskim, gdzie na wsi odsetek mieszkań bez łazienki wynosi 31,5%, w podlaskim 30,8%, w świętokrzyskim 27,6%, w łódzkim 26,2% i w mazowieckim 22,4%, a przypadku miast w Wałbrzychu 18,1%, Chorzowie 18%, Łodzi 11%, Legnicy 8,2%. Największy odsetek mieszkań bez ustępu spłukiwanego występuje w województwie lubelskim – 15,5%, Świętokrzyskim 14%, Podlaskim 11,8% i Łódzkim 10,8%. W ośrodkach miejskich nie najlepiej jest w Chorzowie 16,5%, Wałbrzychu 15,4% i Łodzi 6,9%”.

 

Dawid Kański „Polityka mieszkaniowa w Polsce 1990-2017”, portal „lewica.pl” 28-04-2018.

 

Powyższe dane są hańbą dla „wolnej” Polski i polskich polityków. Starają się oni nie zauważać tragedii eksmitowanych lokatorów. Odejście od polityki mieszkaniowej PRL-u było jednocześnie procesem powrotu do stosunków społecznych panujących w przedwojennej Polsce, gdzie prawo własności stało wyżej od dobra wspólnego i stanowiło źródło nierówności społecznych.

 

Czym jest to prawo i jak mylnie jest pojmowane przez opinię publiczną w kraju?

 

Więcej…
 
Dawid Kański: Polityka mieszkaniowa w Polsce 1990-2017
niedziela, 20 maja 2018 07:31

Mieszkanie jest niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych człowieka: umożliwia sen i wypoczynek, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, umożliwia racjonalny sposób odżywiania się i dbanie o higienę osobistą. W skali makrospo­łecznej stwarza warunki do opieki nad dziećmi, osobami chorymi czy ludźmi w podeszłym wieku i jest ważnym miejscem sprzyjającym budowie relacji sąsiedzkich i międzyludzkich w ogóle, co sprzyja integracji społecznej i zacieśnianiu więzi społecznych. Z punktu widzenia ekonomicznego mieszkanie stanowi miejsce do nauki, przygotowania do pracy, a w wielu przypadkach jest także miejscem wykonywania pracy i, co ważniejsze, ma znaczący wpływ na rozwój zdolności wytwórczych człowieka.

Mieszkanie jest dobrem niezbędnym dla każdego człowieka, istotnym dla przebiegu procesów społecznych i gospodarczych. Pozostawienie kwestii mieszkaniowej prywatnej przedsiębiorczości i grze sił wolnorynkowych sprawia, że mieszkanie przestaje być dobrem, a staje się towarem, dostępnym dla tych, których na nie stać. 

Więcej…
 
Reprywatyzacja, nie moja sprawa!
czwartek, 22 marca 2018 15:13

Sytuacja ekonomiczna wielu młodych Polaków nie pozwala im wziąć kredytu na mieszkanie na wolnym rynku. Nic dziwnego, że mieszkają zwykle w blokach, które znają od dzieciństwa. Można śmiało powiedzieć, że mieszkania spółdzielcze to najlepsza emerytura oraz program mieszkaniowy z czasów minionego ustroju, który owocuje tym, że dziś nie mamy do czynienia z większym problemem bezdomności w kraju, a głód mieszkaniowy nie rozszerzył się lawinowo. Lokatorzy zamieszkujący w blokach spółdzielczych są lepiej chronieni przed natychmiastową eksmisją. Mogli też na korzystniejszych warunkach kupić mieszkanie na własność. Obecnie mają komfort, jeśli idzie o wysokość czynszu w odróżnieniu od lokatorów z zasobu komunalnego, a szczególnie z budynków po reprywatyzacji. Już w 2004 roku rząd Marka Belki zafundował lokatorom podwyższenie czynszu dwukrotnie w kamienicach, co było jednym z powodów rozpoczęcia się procesu reprywatyzacji w Warszawie. Nie trzeba opisywać, jak wraz z pojawieniem się w budynkach komunalnych nowych właścicieli dotychczasowe spokojne życie mieszkańców zmieniło się w koszmar. Doświadczenie nękania objawiającego się uciążliwymi remontami, zrywaniem dachu, odcinaniem mediów, nawet nielegalnymi eksmisjami przy biernej postawie policji oraz prokuratury były i są obce lokatorom z bloków spółdzielczych.

Więcej…
 
Tydzień z życia lokatorów
poniedziałek, 05 marca 2018 18:29

Pani Teresa Stawicka jest od 33 lat mieszkanką jednego z bloków spółdzielczych na Bemowie. Od 1985 roku w SM „Wola” na stanowisku dozorczyni. W tej samej spółdzielni był do 2009 roku zatrudniony mąż pani Teresy, pan Jan. Oboje regularnie płacili czynsz, nie mieli zaległości. Dziewięć lat temu pan Stawicki poważnie zachorował i stracił obie nogi. Nie miał prawa do renty, kalectwo wyeliminowało go z rynku pracy, a jego jedynym źródłem dochodu był dodatek pielęgnacyjny w wysokości 150 złotych miesięcznie. Głównym źródłem utrzymania była pensja pani Teresy, 1000-1200 złotych. Trudno jest się utrzymać za takie pieniądze. Państwo Stawiccy wpadli w dług czynszowy. Pani Teresa chciała odpracować zaległości swoją pracą dozorczyni w innych blokach spółdzielni „Wola”, ale prezes Robert Ambroziak odmówił. Powodem była „ocena pracy pani Teresy”.

Więcej…
 
Niech się mury pną do góry – spór o odbudowę Warszawy
niedziela, 04 lutego 2018 15:51

Toczący się obecnie spór o reprywatyzację jest jednocześnie sporem o proces odbudowy stolicy po II wojnie światowej, nie tylko o tzw. „dekret Bieruta” nacjonalizujący grunty, czy przejęcie przez państwo fabryk czy zakładów prywatnych znajdujących się na terenie przedwojennej stolicy. Jest to spór także o to w jaki sposób odbudowano miasto i jak nabrało kształt architektoniczny po 1945 roku. Czemu dziś młodzi ludzie noszą koszulki wychwalające Powstanie Warszawskie, które zakończyło się klęską i ostatecznym zniszczeniem miasta przez Niemców w niemal 85%, a nie okazują dumy z najbardziej udanego powstania, powstania Warszawy z ruin? Jest wiele przyczyn mi. in. edukacja, narracja historyczna narzucona polskiemu społeczeństwu po 1989 roku przez prawicowych polityków oraz intelektualistów, którzy mają jednoznacznie negatywny stosunek do historii Polski z lat 1944-1989, ale nie tylko. W rozdziale, „Dlaczego zajmujemy się odbudową?” w książce „Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji” pod redakcją Tomasza Fudali czytamy: „Od upadku PRL-u stosunek do odbudowy Warszawy podlega ogólnym procesom dotyczącym postrzegania wojennej i powojennej historii Polski. Pamięć o odbudowie, jak pamięć powstania warszawskiego, przechodziła kryzys transformacji ustrojowej po 1989 roku. Ulegała czerpanym z Zachodu wzorcom globalnego kapitalizmu. Możemy przypuszczać, że to dekada lat 90., z jej utratą wiary w postęp – skompromitowany w nadwiślańskiej wersji realnego socjalizmu – spowodowała, że historykom, varsavianistom czy przewodnikom miejskim nie przechodziło już przez gardło heroiczna, zmitologizowana narracja o odbudowie. Odbudowie opierającej się na wspólnej pracy, entuzjazmie i próbie pokonania podstawowych trudności bytowych. Teraz odbudowę należało pokazywać inaczej, wskazując na przykłady jej zaniechania. Jej uwikłania w miniony, upadły system”.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 30
Joomla SEO powered by JoomSEF

Polecamy

Lokatorzy
Lokatorzy
Lokatorzy
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Inicjatywa Pracownicza
Lewica.pl
Lewicowo
Rozbrat
Alterkino.org
Przegląd Anarchistyczny

W galeriiKopiowanie za podaniem źródła i autora w całości i we fragmentach dozwolone.
Główny | Kampania | Artykuły | Sprawy | Prawo | Materiały | Przyłącz się | Wspomóż | Galeria | Kontakt | Linki

stat4u