AKCJA:

Szukaj tylko:

Wyszukaj: zakresie

Znaleziono pozycji: 50.

1. O co chodzi w naszej kampanii
(Ogólna/Kampania)
... i spotkań dyskusyjnych. Organizacje lokatorskie rozpoczęły także dialog z władzami publicznymi, zgłaszając swoje postulaty w zakresie polityki mieszkaniowej. Poza akcjami czysto politycznymi, w wielu miastach ...
... mandatu w zakresie zrównoważonego rozwoju miast: (...) prawie 20 lat od rozpoczęcia transformacji i zmiany ustroju społeczno-gospodarczego, rządzących Polską, niezależnie od reprezentowanej przez nich ...
... wraz z towarzyszącymi im planami nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych, daje interesującą lekcję poglądową w zakresie sprzeczności obecnych w tzw. polityce lokalowej oraz perspektyw jakie przed ...
... postępowania cywilnego, który nakłada na gminy obowiązek zapewnienia lokalu eksmitowanemu, który nie jest w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie minimum potrzeb materialnych" - przypomniał. Podkreślił, ...
... dochodowego będzie się więc wiązało z koniecznością opuszczenia mieszkania, a nie jak dotychczas – z koniecznością opłacania wyższego czynszu. W zakresie regulacji stosunków najmu, WSL krytycznie ...
... specjalista w zakresie prawa energetycznego oraz ochrony konkurencji. W Polsce ceny ciepła są wprawdzie regulowane, ale mechanizm ten jest na tyle przestarzały, że łatwo nim manipulować. Ceny ustala się ...
... o „podjęcie działań legislacyjnych, których celem byłoby rzeczywiste, a nie pozorne dostosowanie do standardów konstytucyjnych stanu prawnego” w tym zakresie.  ...
... dla wybranych grup lokatorów, jeżeli samorządowcy uznają, że ich wprowadzenie jest społecznie uzasadnione. W zakresie dodatków mieszkaniowych propozycje resortu zmierzają do powolnego, w okresie trzech ...
... ostatnich inicjatyw Unii Europejskiej w tym zakresie, a w szczególności zobligowaniu państw członkowskich we „Wspólnym Raporcie o Zabezpieczeniu Społecznym i Integracji Społecznej” do stworzenia zintegrowanych ...
Autor: Jarosław Urbański Źródło: http://gazeta.pl Pomysł postawienia kontenerowych osiedli jest konsekwencją krótkowzrocznej polityki w zakresie mieszkalnictwa prowadzonej przez władze miasta Poznania ...
... gminach NIK znalazła też lokale socjalne w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu. [pełny raport w wersji pdf] Żadna ze skontrolowanych przez NIK gmin nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców w zakresie ...
... się przy tym niewygodnych pytań o niedostatki transportu miejskiego i wciąż nierozwiązane problemy. Podobnie w zakresie polityki mieszkaniowej. Hanna Gronkiewicz-Waltz okazała się dobrą panią, która co ...
... budowanych mieszkań). 2. Czy opowiada się Pan/Pani za aktywnym udziałem miasta w rozwoju zasobu komunalnego? Prosimy opisać jakie rozwiązania proponuje Pan/Pani w tym zakresie. 3. Czy obecnie przeznaczane ...
... komunalnego w stolicy, a z drugiej – zupełnej ignorancji urzędników w zakresie znajomości potrzeb mieszkaniowych Warszawiaków. Zapraszamy do zapoznania się z opisem sprawy. Artykuł | Galeria zdjęć  ...
Problemy mieszkaniowe Wandy Pradzioch z rodziną (syn, synowa i wnuk) są przykładem z jednej strony kryzysu mieszkalnictwa komunalnego w stolicy, a z drugiej – zupełnej ignorancji urzędników w zakresie ...
... Stronę Społeczną - projektem uchwały powołującej Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym ...
... z lokatorów w Nowej Soli na Dolnym Śląsku pokazał mi od niechcenia wyrok zaoczny, który otrzymał z powodu nieopłacanych od dawna rachunków za prąd, stwierdziłem, że mogę napisać mu odwołanie w zakresie ...
... hali widowiskowej, zamiast zająć się dramatycznymi warunkami, a jakich żyją gorzej sytuowani. Odrębnym zagadnieniem jest brak hamulców moralnych i bezduszność administracji w zakresie stosowania przepisów ...
... lokali na potrzeby zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Program ten powinien zakładać, że działania poszczególnych dzielnic w zakresie budownictwa komunalnego zostaną objęte systemem ścisłej koordynacji ...
... do TK z następującym pytaniem prawnym: czy art. 48 ust. 1 usm w zakresie, w jakim dotyczy roszczenia najemcy lokalu spółdzielczego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, nabytym nieodpłatnie przez ...
... obecnej polityki władz Warszawy w zakresie mieszkalnictwa. Urzędnicy z biura polityki lokalowej argumentowali, że w chwili obecnej Warszawa przeznacza na mieszkalnictwo "rekordowe sumy pieniędzy". Zaprezentowali ...
... i prawa właścicieli nieruchomości.            W jaki sposób chcesz osiągnąć zmianę obowiązujących regulacji w zakresie reprywatyzacji? Czy mógłbyś pokrótce opisać swoją „strategię sądową”? Jeżeli przyjmujemy, ...
... ten akt prawny ma wprowadzić istotne ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z informacją ze strony ministerstwa: „jest to najobszerniejsza, o największym zakresie zmian ustawa pakietu ...
... za swój cel przyjął: reprezentować mieszkańców nowosolskich domów socjalnych wobec władz samorządowych, krajowych, instytucji pomocy społecznej i innych , w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych, oraz ...
... dotyczącą tych kwestii (dalej: nowela). Łatwiej wykwaterować Chodzi o najem okazjonalny. Będą mogły z niego korzystać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie. Można ...
26. Warszawa Wawer - Widoczna 51
(Ogólna/Sprawy)
... prawo do ustanawiania prywatnych administratorów. W latach 80 właściciel 3/4 budynku wyemigrowała z Polski. W tym czasie lokatorzy we własnym zakresie doprowadzili co budynku centralne ogrzewanie, kanalizacje ...
... opłaca nam się budowa mieszkań komunalnych we własnym zakresie - zaznaczyła Elżbieta Kołodziej-Wnuk. "Gazeta" dowiedziała się także, że miasto na razie wycofuje się z planów dobudowywania przy ul. Grygowej ...
W czwartek 26 listopada doszło do kolejnego protestu warszawskich lokatorów przeciwko miejskiej polityce mieszkaniowej. Protest był związany z brakiem dialogu ze strony władz miasta w zakresie kryteriów ...
... w zakresie zawodów prawniczych. Przekazywanie nieprawdziwych informacji o konsekwencjach niezapłacenia długu, między innymi takich jak areszt, pozbawienie wolności, konfiskata majątku.  Wyrażanie w kontaktach ...
... informacje o praktyce postępowania sądów i organów władzy w sprawach o przydzielenie lokali w postępowaniu eksmisyjnym oraz Państwa komentarze w zakresie prawa mieszkaniowego: kontakt Definicje Lokal ...
31. Zsyłka do kontenera
(Ogólna/Artykuły)
... zwłaszcza, że same prowadzą w tym zakresie dziwne interesy. W Poznaniu miasto przez wiele lat nie budowało mieszkań komunalnych, a istniejących zasobów z chęcią się pozbywało. Obserwowany ostatnio zwrot ...
... i o 33,4% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Odnotowano dalsze ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu ośmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 94 511 ...
...  Pan Kazimierz przypomina, że robił w mieszkaniu remont we własnym zakresie. Wymienił m.in. okna i podłogi. Rodzina Cubalów zwróciła się o interwencję do stowarzyszenia pomocy eksmisyjnej „Mediator”. ...
... W ramach takich publicznych spotkań, czy to osiedlowych czy w zakresie domu/kamienicy powinna rozwijać się kolektywna odwaga wyrażania swoich prawdziwych potrzeb i pragnień - często głęboko skrytych pod ...
... Ale diagnoza społeczna Polaków nie pozostawia wątpliwości, że predyspozycje w tym zakresie rozkładają się w miarę równomiernie. Patologiczny indywidualizm i rekordowo niski poziom kapitału społecznego, ...
36. Żebrak kowalem własnego losu
(Ogólna/Artykuły)
... społeczną. Problem natomiast, że bezrobocie, pomimo wszystko nie zanika, trwa, jest pomijany. Osoby, które uparcie domagają się systemowego rozwiązania w tym zakresie, oskarżane są o „roszczeniowość” i ...
... publiczna w zakresie mieszkalnictwa musi być uznana za rodzaj działań z zakresu polityki społecznej, a wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane powinny być przede wszystkim w oparciu o parametry dotyczące ...
38. Zaangażuj się!
(Ogólna/Kampania)
... podobne zasady jak Kampania. Z chęcią nawiążemy więc współpracę: w zakresie wspólnego wydawania materiałów informacyjnych w zakresie pomocy prawnej i materialnej dla lokatorów w trudnej sytuacji w zakresie ...
... weryfikacji czy dana osoba może skorzystać z pierwszeństwa najmu. W tym zakresie konieczne jest doprecyzowanie: Kto będzie stwierdzał tę dysproporcje i wg jakich kryteriów. Ponadto, w odniesieniu do obowiązujących ...
... się na globalizację w istotny sposób zmieniają zarówno charakter współczesnych miast, jak i politykę społeczną w zakresie mieszkalnictwa; wreszcie, wpływają także na kształt przestrzeni miejskiej. Konkretyzując ...
41. Przyłącz się
(Ogólna/Ogólna)
... zasady jak Kampania. Z chęcią nawiążemy więc współpracę: w zakresie wspólnego wydawania materiałów informacyjnych w zakresie pomocy prawnej i materialnej dla lokatorów w trudnej sytuacji w zakresie współfinansowania ...
... część spotkania poświęcona była dwóm aspektom obecnej polityki władz miasta w sferze mieszkaniowej: procedurze przydziału lokali komunalnych oraz udziałowi miasta w sprawach eksmisyjnych. W zakresie procedury, ...
... napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ...
... na jak długo. Postulaty ruchu lokatorskiego popierają socjaldemokraci ze współrządzącej partii SMER. Ministerstwo budownictwa (a więc główny organ decyzyjny w zakresie polityki mieszkaniowej) jest jednak ...
45. Posłowie odpowiadają WSL
(Ogólna/Kampania)
Autor: WSL W odpowiedzi na apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP o zwrócenie uwagi na problemy lokatorów prywatyzowanych budynków komunalnych oraz zakładowych pytania w zakresie konkretnych rozwiązań z zakresu ...
... rozpraw często dochodzi do wyprzedzającego wyrok deklarowania przez sędziów przekonania o prawie do pełnej swobody kamieniczników w zakresie dysponowania własnością. Ich osobiste poglądy w tej sprawie ...
... w zakresie tej sprawy. Z poważaniem Piotr Ciszewski Przewodniczący Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów  ...
... za wynajem) oraz zagwarantowania lokatorom wpływu na zarządzanie lokalem w zakresie takich kwestii jak np.: renowacji przestrzeni wspólnych, utrzymania zieleni wokół budynku, wspólnej infrastruktury (windy, ...
... u rodziny, z zastrzeżeniem jednak, że warunki mieszkaniowe będą odpowiadać wymienionym powyżej. Aktualna ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. nie zawiera definicji niepełnosprawności ? odsyła w tym zakresie ...
... mu prawa do nachodzenia najemców czy wchodzenia do lokalu bez ich zgody. WSL w swoich interwencjach zetknęło się z częstymi przypadkami łamania prawa w tym zakresie. Niestety ponownie musimy stwierdzić, ...
Joomla SEO powered by JoomSEF

Polecamy

Lokatorzy
Lokatorzy
Lokatorzy
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Inicjatywa Pracownicza
Lewica.pl
Lewicowo
Rozbrat
Alterkino.org
Przegląd Anarchistyczny

W galeriiKopiowanie za podaniem źródła i autora w całości i we fragmentach dozwolone.
Główny | Kampania | Artykuły | Sprawy | Prawo | Materiały | Przyłącz się | Wspomóż | Galeria | Kontakt | Linki

stat4u