AKCJA:

Wynajem komercyjny – pamiętaj aby nie wylądować na bruku!
poniedziałek, 31 października 2016 11:19

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zetknęło się w ostatnich miesiącach z wieloma bulwersującymi przypadkami łamania praw lokatorów, którzy komercyjnie wynajmowali mieszkania. Niestety taka forma najmu sprzyja łamaniu praw najemców, a brak uczciwości ze strony właścicieli mieszkań jest bardzo częsty. Dlatego przedstawiamy kilka podstawowych porad, o których należy pamiętać, aby z dnia na dzień nie stracić wynajmowanego mieszkania. Pominiemy tak zwany najem okazjonalny, czyli szczególną formę prawną wciąż rzadko stosowaną ze względu na konieczność zgłoszenia zawierania takiej umowy w urzędzie skarbowym.

Przede wszystkim podstawą do wynajmowania mieszkania jest spisana umowa. Jeśli właściciel lokalu nie chce jej sporządzić lub udostępnić najemcy, należy się trzymać od niego z daleka, ponieważ niemal pewne jest iż będzie chciał najemcę oszukać.
Umowa zawiera wszystkie podstawowe zasady korzystania z lokalu, rozliczania się z opłat itp. Warto pamiętać, że jej treść nie może być sprzeczna z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Należy pod tym kątem przejrzeć zwłaszcza zapisy dotyczące trybu wypowiadania umowy oraz opłat. Przed podpisaniem dokument trzeba dokładnie przestudiować.

Każdy ze współnajemców powinien dysponować egzemplarzem umowy. W swoich działaniach WSL zetknęło się z przypadkiem, w którym kobieta w ciąży omal nie trafiła na bruk, gdyż jej były partner zabrał umowę najmu i samodzielnie z niej zrezygnował. Trzeba pamiętać, że taka rezygnacja z najmu nie jest skuteczna. Muszą na nią wyrazić zgodę wszyscy współnajemcy.

Posiadanie umowy najmu jest bardzo ważne w przypadku konfliktu, nachodzenia przez właściciela, czy interwencji policji. Funkcjonariusze często nie znają się na prawach lokatorów i udowodnienie prawa do zamieszkania lokalu bez pokazania umowy najmu może być bardzo trudne. Zachowanie właściciela sprzeczne z zapisami umowy może też być podstawą do dochodzenia przez najemcę odszkodowań.

 

Warto również pamiętać o sposobie rozliczania się z właścicielem mieszkania. W wielu przypadkach WSL spotyka się z przekazywaniem opłat czynszowych „do ręki”, nawet bez pokwitowania. Dla właściciela jest to sytuacja wygodna, ponieważ oznacza iż z dodatkowego dochodu nie musi się rozliczać przed fiskusem. Lokator jednak nie posiada wówczas żadnego dowodu na to iż opłaty wnosił w odpowiedniej wysokości i terminowo. Dlatego jeśli tylko to możliwe należy, przy zawieraniu umowy, domagać się podania konta, na które wpłacane będą pieniądze.

Dowody wpłat, w przypadku nieposiadania spisanej umowy, mogą być nawet wykorzystane w toku sporu sądowego, jako podstawy do uznania, że istniał stosunek najmu.

Jeśli właściciel nie chce ani podać konta, ani nawet ustalić jak pisemnie będzie potwierdzał wpłaty, należy trzymać się od niego z daleka.

Warto pamiętać iż to, że ktoś jest właścicielem mieszkania nie daje mu prawa do nachodzenia najemców czy wchodzenia do lokalu bez ich zgody. WSL w swoich interwencjach zetknęło się z częstymi przypadkami łamania prawa w tym zakresie. Niestety ponownie musimy stwierdzić, że brak znajomości prawa ze strony funkcjonariuszy policji nie sprzyja egzekwowaniu prawa. Zetknęliśmy się nawet ze zdziwieniem policjantów, że „jak to, właściciel nie ma prawa wejść do mieszkania?”.

W przypadku najmu warto pamiętać również o ogólnej zasadzie dotyczącej wszystkich kwestii lokatorskich – ustalenia, porozumienia czy zmiany umów załatwia się w formie pisemnej. Forma ustna nie daje nam żadnej gwarancji, że zasady będą przestrzegane. W sytuacji, gdy słowo świadczy przeciwko słowu właściciel lokalu jest na pozycji o wiele lepszej niż najemca.

Zdarzają się przypadki, w których wynajmujący twierdzą, że są w stanie usunąć lokatorów z zajmowanego przez nich lokalu bez wyroku sądowego. Nie jest to prawda. Jeśli nie mamy do czynienia z najmem okazjonalnym, po wypowiedzeniu umowy i wezwaniu do dobrowolnego opuszczenia lokalu sprawa musi trafić do sądu. Dopiero jego prawomocny wyrok i podjęcie działania przez komornika mogą doprowadzić do eksmisji.

Wprawdzie pozycja osoby wynajmującej komercyjnie mieszkanie jest słabsza niż na przykład lokatora komunalnego, jednak nie oznacza to braku ochrony prawnej. Pomimo iż obecne przepisy są w dużej mierze niewystarczające i pełne luk, warto walczyć o ich przestrzeganie. W przypadku konfliktów radzimy również aby zwracać się po poradę oraz wsparcie do organizacji lokatorskich.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Polecamy

Lokatorzy
Lokatorzy
Lokatorzy
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Inicjatywa Pracownicza
Lewica.pl
Lewicowo
Rozbrat
Alterkino.org
Przegląd Anarchistyczny

W galeriiKopiowanie za podaniem źródła i autora w całości i we fragmentach dozwolone.
Główny | Kampania | Artykuły | Sprawy | Prawo | Materiały | Przyłącz się | Wspomóż | Galeria | Kontakt | Linki

stat4u