Wyprawka szkolna dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trwa zbiórka przyborów szkolnych na wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin. Na razie udało się przygotować wyprawki dla 57 dzieci. Otrzymały one między innymi plecaki, przybory piśmiennicze i podręczniki. Zbiórka jest prowadzona podczas dyżurów prawnych Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów – we wtorki w godz. 16.30-17.30, Warszawa, ul. Wilcza 30 (parter).

Read more

O akcji

Kampania “Mieszkanie Prawem NIE Towarem” to społeczna inicjatywa, skupiająca organizacje społeczne i polityczne oraz osoby indywidualne, której celem jest walka o prawa lokatorów i rozwój publicznego budownictwa mieszkaniowego oraz sprzeciw wobec prób komercjalizacji sektora mieszkaniowego w Polsce.

Read more