Wciąż brak społecznej polityki mieszkaniowej. Opinia WSL

WSL negatywnie opiniuje projekt “Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022”. Przedstawiony projekt stanowi pewien postęp względem otwarcie antyspołecznych Programów na lata 2008-2012 i 2013-2017. Zarazem, nowy projekt wciąż nie naprawia wielu negatywnych społecznie efektów poprzednich Programów, niewłaściwie rozpoznaje szereg palących problemów w sferze polityki mieszkaniowej w […]

Read more

“Uwaga!” TVN woła o samosąd na lokatorach

W związku z przygotowywanym przez TVN Uwaga! programem dotyczącym sytuacji lokatorów zamieszkałych przy ul. Anielewicza 30a Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów informuje, że podjęło interwencję w związku z łamaniem prawa przez właścicieli lokalu w sierpniu 2016 roku. Pani Małgorzata Topczewska i Kamil W. próbowali wówczas dokonać nielegalnej eksmisji lokatorów. Próby te nie […]

Read more

Duża Ustawa: miliardy z kieszeni ofiar reprywatyzacji. Stanowisko WSL

Ogłoszony dziś projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej spełnia część postulatów ogłaszanych od lat przez środowiska lokatorskie. Podstawowe osiągnięcie autorów projektu to oczywiście koniec zwrotów kamienic z lokatorami. Ponadto władze formalnie uwzględniły kluczowe fakty historyczne, które dotąd celowo pomijali beneficjenci reprywatyzacji i politycy chroniący ich interesów: wypłacone już w PRL odszkodowania dla […]

Read more

„Mieszkania 2030”: kontynuacja antyspołecznej polityki mieszkaniowej ratusza

STANOWISKO WSL WOBEC PROJEKTU “MIESZKANIA 2030” Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów negatywnie ocenia samorządowy projekt „Mieszkania 2030”. Autorzy założeń polityki mieszkaniowej do 2030 roku skupili się na futurystycznych impresjach i kolorowym PR, za to nie odpowiedzieli na kluczowe problemy zgłaszane przez wszystkie środowiska lokatorskie w Warszawie. Obok retoryki zapożyczonej z nowoczesnych metod […]

Read more

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów za odwołaniem prezydent miasta

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów poparło projekt referendum w sprawie odwołania prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz. Poniżej publikujemy treść oświadczenia WSL w tej sprawie: Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – organizacja społeczna walcząca o prawa lokatorów z różnych zasobów mieszkaniowych, popiera projekt przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent m. St Warszawy Hanny […]

Read more

Najem okazjonalny – wraca eksmisja na bruk

BROŃMY SIĘ PRZED EKSMISJAMI I WYZYSKIEM CZYNSZOWYM !

Autor: Jakub Grzegorczyk 8 stycznia 2010 r. Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o ochronie praw lokatorów, której projekt przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Poprzez wprowadzenie do Ustawy pojęcia „najmu okazjonalnego”, rząd, parlament i prezydent przywrócili de facto eksmisję na bruk.

Read more

Ministerstwo Gospodarki zmienia Ustawę o ochronie praw lokatorów – krytyczna analiza

Autor: Jakub Grzegorczyk 11 grudnia 2009 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało wstępny projekt Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W swoich założeniach, ten akt prawny ma wprowadzić istotne ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z informacją ze strony ministerstwa: „jest to najobszerniejsza, o największym zakresie zmian ustawa pakietu […]

Read more

Jak Jakubiak wprowadził wszystkich w błąd i miasto obniżyło kryterium dochodowe dla mieszkań komunalnych

  W zeszłym miesiącu na stronie Centrum Informacji Anarchistycznej opisano jak stołeczna Rada Miasta przekonała publiczność, że przyjęła korzystną dla lokatorów zmianę w zasadach dotyczących maksymalnego dochodu osiąganego przez osoby, które mogą starać się o lokale komunalne lub socjalne. Dali wszystkim do rozumienia, że maksymalny dochód został podwyższony, gdy w […]

Read more