Jak Jakubiak wprowadził wszystkich w błąd i miasto obniżyło kryterium dochodowe dla mieszkań komunalnych

  W zeszłym miesiącu na stronie Centrum Informacji Anarchistycznej opisano jak stołeczna Rada Miasta przekonała publiczność, że przyjęła korzystną dla lokatorów zmianę w zasadach dotyczących maksymalnego dochodu osiąganego przez osoby, które mogą starać się o lokale komunalne lub socjalne. Dali wszystkim do rozumienia, że maksymalny dochód został podwyższony, gdy w […]

Read more

Prawo do lokalu socjalnego osoby eksmitowanej

Autor: Paweł Hermeliński Wiadomości na temat uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego osoby eksmitowanej zostały pogrupowane w poniższe trzy działy. W takim ujęciu opis sytuacji prawnej takiej osoby sprowadza się do udzielania odpowiedzi na trzy pytania: (1) kto może otrzymać lokal socjalny?, (2) jakie musi spełnić warunki, żeby otrzymać lokal socjalny?, […]

Read more

Eksmisje na nowych prawach

Autor: Gazeta Prawna Eksmisja jest najbardziej radykalnym sposobem rozstania się lokatora i właściciela mieszkania. W wyniku nowelizacji przepisów o ochronie praw lokatorów oraz zmiany kodeksu postępowania cywilnego obowiązują nowe zasady przeprowadzania eksmisji. Nie ma już możliwości tzw. eksmisji na bruk, gdyż były najemca zyskuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, do którego […]

Read more
1 2