Prezentacje

Prawo do ochrony przed eksmisją jest prawem człowieka

Prezentacje przygotowane przez organizacje zaangażowane w kampanię Mieszkanie Prawem Nie Towarem.

Wszystkie materiały na naszej stronie publikujemy w formacie pdf, do otwarcia których wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, do pobrania tutaj.

 


Prawo do ochrony przed eksmisją jest prawem człowieka Prezentacja Prawo do ochrony przed eksmisją na bruk jest prawem człowieka – opracowanie na temat obecnie funkcjonujących w Polsce zasad ochrony przed eksmisją oraz konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2010 r., w myśl którego przepisy o pomieszczeniach tymczasowych są niezgodne z Konstytucją.

 

Wersja PDF do pobrania online