WSL wygrywa z prezydentem miasta – czy dowiemy się o skali reprywatyzacji?

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie dostępu do informacji publicznej nt. skali procesów reprywatyzacyjnych w stolicy.

Przeczytaj: Postanowienie WSA | Uzasadnienie postanowienia

Orzeczenie dotyczyło wniosku Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które chciało aby Biuro Gospodarowania Nieruchomościami podało informację o skali reprywatyzacji budynków w mieście oraz szacunkowej liczbie budynków mogących jej podlegać. Zgodnie z decyzją SKO, WSL wykazało, że żądana informacja jest szczególnie ważna dla interesu społecznego, a BGN powinien udzielić Stowarzyszeniu  żądanej informacji.

BGN odmówiło podania informacji, powołując się na opinię, że WSL reprezentuje jedynie część – a nie całość, mieszkańców Warszawy oraz nie wykazało w jaki sposób uzyskane dane zostaną wykorzystane do poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego.

W sierpniu decyzję tą po odwołaniu WSL uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. To z kolei spowodowało skierowanie skargi na decyzję SKO przez Prezydent Warszawy. W uzasadnieniu odrzuceniu tej skargi WSA pisze, że prezydentowi nie przysługuje prawo składania skargi w tej sprawie. Doszło zatem do kuriozalnej sytuacji, w której organ I instancji zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję organu wyższego stopnia, który kontrolował jego rozstrzygnięcie w administracyjnym toku instancji – czytamy w piśmie.

Decyzja sądu oznacza, że WSL ma prawo starać się o udzielenie informacji publicznej. Stowarzyszenie ma w związku z tym zamiar ponownie skierować wniosek do Biura Gospodarowania Nieruchomościami.