Pożegnanie Joli Brzeskiej – relacja

150 osób wzięło we wtorek 3 stycznia udział w uroczystościach pogrzebowych Jolanty Brzeskiej – działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, której spalone ciało znaleziono 1 marca 2011 r. w Lesie Kabackim. Przed pogrzebem odbył się Marsz milczenia zorganizowany przez stołeczne organizację lokatorskie – milczący pochód przeszedł od domu na ul. Nabielaka 9 gdzie Jola mieszkała przez całe swoje życie do kościoła na ul. Chełmskiej, gdzie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich stołecznych organizacji lokatorskich oraz organizacji wspierających walkę o prawo do mieszkania (Lewicowa Alternatywa, OZZ Inicjatywa Pracownicza).

Relacje medialne:

Życie Warszawy | TVN Warszawa | Lewica.pl | Radio dla Ciebie