24.11.2011 Trwają prace nad przepisami dotyczącymi eksmisji

Autorka: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: http://www.rp.pl

Komornicy mają problemy z przeprowadzaniem eksmisji do noclegowni. Czekają na przepisy wykonawcze

Ministerstwo Sprawiedliwości nad nimi pracuje. Mają być gotowe w połowie grudnia. Wejdą zaś w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, 16 listopada weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadziła nowe zasady przeprowadzania eksmisji.

Powstała też konieczność przygotowania nowego aktu wykonawczego, zawierającego szczegółowy tryb ich przeprowadzania. Chodzi o przypadki m.in. eksmisji do pomieszczeń tymczasowych lub noclegowni.

– Dopóki tych przepisów nie będzie, dopóty komornicy będą mieli problemy z przeprowadzaniem eksmisji – wyjaśnił Krzysztof Dolny, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Obowiązujące od 16 listopada nowelizacje zezwalają w okresie jesienno-zimowym w czterech przypadkach na eksmisję do noclegowni, np. osób z wyrokami skazującymi za znęcanie się nad rodziną. Pozostałe eksmisje są dozwolone dopiero od wiosny.

Projekt przewiduje, że komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać. Jeżeli nie, zawiadamia wierzyciela i występuje do gminy z wnioskiem o wskazanie pomieszczenia tymczasowego. Jeżeli minie sześć miesięcy i pomieszczenia tymczasowego nie będzie, komornik wystąpi do gminy o wskazanie noclegowni lub schroniska.

Projekt krytykuje Krajowa Rada Komornicza.

– Powtarza on przepisy art. 1046 kodeksu postępowania cywilnego – uważa Krzysztof Dolny. –Nie zawiera zaś żadnych konkretnych rozwiązań.

Według niego komornik jest organem wykonawczym, nie może się zastanawiać nad interpretacją przepisów, tylko je wykonywać.Tymczasem za eksmisją stoi często tragedia ludzka.

Komornicy chcą więc m.in. wprowadzenia przepisu, który posłużyłby jako podstawa prawna do badania sytuacji rodzinnej i majątkowej eksmitowanego. Brakuje też ich zdaniem w projekcie przepisów dotyczących eksmisji do lokali socjalnych.