Rusza lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

W 2012 r. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów rozpoczyna realizację projektu pt. „Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej”. Realizacja projektu została zaplanowana do października br. i jest ona możliwa dzięki wsparciu finansowym Fundacji Stefana Batorego.

[Informacja o spotkaniu inaugurującym projekt]

Projekt zakłada przeprowadzenie lokatorskiego monitoringu polityki mieszkaniowej prowadzonej przez władze Warszawy – a w szczególności realizacji założeń Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy na lata 2008-2012. W ramach projektu planujemy m.in:

 

•    zbadać w jakim stopniu władze miasta zrealizowały plany budownictwa komunalnego,
•    zweryfikować czy przeprowadzono zakładane na lata 2008-2012 remonty budynków komunalnych,
•    przyjrzeć się społecznym konsekwencjom reformy czynszowej z 2008 r.,
•    przeanalizować praktykę przydziału nowo wybudowanych mieszkań komunalnych i zdobyć szczegółowe informacje o eksmisjach w Warszawie,
•    poznać jakimi zasadami i procedurami kierują się władze miasta podczas przygotowania programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Punktem wyjścia naszych działań będzie przeprowadzenie obszernych badań, ale naszym celem nie jest jedynie zgromadzenie informacji o warszawskiej polityce mieszkaniowej – chcemy także zainicjować dyskusję o alternatywnych modelach polityki mieszkaniowej oraz rozpocząć debatę nad założeniami do kolejnego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2013-2017.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne [tutaj]