20.10.2012 [Warszawa] Konferencja: Polityka mieszkaniowa w Warszawie z perspektywy lokatorskiej

Konferencja: Polityka mieszkaniowa w Warszawie z perspektywy lokatorskiej


20 października (sobota) godz. 12:00-16:00 sala konferencyjna Stowarzyszenia Wolnego Słowa ul. Marszałkowska 7 (wejście od ul. E. Zoli).

Konferencja stanowi podsumowanie wyników Lokatorskiego Monitoringu Warszawskiej Polityki Mieszkaniowej – społecznego badania realizowanego przez Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów w ramach projektu dofinansowanego przez Fundacje Batorego. W ramach badania, zespół projektowy przeanalizował założenia i realizację przez władze miasta „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2007-2012” – dokumentu, który określa m.in. skalę budownictwa mieszkaniowego, stan miejskiego zasobu mieszkaniowego oraz zasady polityki czynszowej. Efektem tych prac, są analizy czterech kluczowych obszarów miejskiej polityki mieszkaniowej:
•    stanu zasobu mieszkaniowego i budownictwa realizowanego przez władze miasta w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych,
•    polityki czynszowej władz Warszawy,
•    procesów reprywatyzacji i ich społecznych konsekwencji,
•    eksmisji i ochrony lokatorów przed bezdomnością.

Analizy te posłużą za wstęp do dyskusji o postulatach, jakie stołeczny ruch lokatorski mógłby w najbliższym czasie zgłosić władzom (nie tylko władzom Warszawy, ale także Ministrowi Infrastruktury, Premierowi RP oraz Parlamentarzystom).

Podczas konferencji zaprezentujemy omówienie wyżej opisanych obszarów stołecznej polityki mieszkaniowej oraz przeprowadzimy dyskusję nad postulatami i „programem” stołecznego ruchu lokatorskiego. Spotkanie poprowadzą: Jakub Grzegorczyk – koordynator projektu oraz Katarzyna Rakowska – badaczka odpowiedzialna za przygotowanie badania i analizę uzyskanych wyników.

Konferencję organizuje Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów w ramach wspólnej inicjatywy warszawskich organizacji lokatorskich „Październik – miesiącem akcji lokatorskich”.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronach internetowych Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń mailowo do czwartku 18 października 2012 r. do godz. 23:00 na adres e-mail: info [@] lokatorzy.pl


Program konferencji:

12:00 – 12:15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników, omówienie założeń projektu „Lokatorski Monitoring Warszawskiej Polityki Mieszkaniowej”.

12:15 – 13:00 – Zasób mieszkaniowy i budownictwo realizowane przez m.st. Warszawa a potrzeby mieszkaniowe. Analiza stanu miejskiego zasobu mieszkaniowego, budownictwa realizowanego przez m.st. Warszawa oraz potrzeb mieszkaniowych.

13:00 – 14:00 – Polityka czynszowa władz m.st. Warszawy. Analiza reformy czynszów w zasobie komunalnym przeprowadzonej w 2008 r. oraz założeń do nowej polityki na lata 2013-2018.

14:00 – 14:15 – Przerwa kawowa

14:15 – 15:15 – Reprywatyzacja i jej społeczne konsekwencje. Omówienie procesów reprywatyzacji w Warszawie, ich społecznych konsekwencji, pomocy jakiej miasto udziela lokatorom ze zreprywatyzowanego zasobu mieszkaniowego oraz możliwych rozwiązań kwestii „Dekretu Bieruta”.

15:15 – 16:00 – Eksmisje i ochrona lokatorów przed bezdomnością. Omówienie dynamiki eksmisji w Warszawie oraz prawnej ochrony lokatorów przed „eksmisją na bruk”.

16:00 Zakończenie konferencji