Październik miesiącem akcji lokatorskich

Przeciwko wyzyskowi czynszowemu!


Przeciwko przemocy eksmisyjnej i dzikiej reprywatyzacji!


Za publicznym budownictwem czynszowym!

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Warszawy!

W związku z dramatyczną sytuacją mieszkaniową, ograniczeniem wydatków publicznych na mieszkalnictwo oraz planowanym przez rząd zaostrzeniem zasad najmu mieszkań komunalnych, warszawskie organizacje lokatorskie zapraszają wszystkich do wspólnego protestu. Październik jest tym miesiącem, w którym przypadają coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lokatora. Kontynuując ponad siedmioletnią tradycję polskiej edycji Dnia Lokatora, zapraszamy do wspólnej dyskusji i protestu w obronie prawa do dachu nad głową.


* NIE ZGADZAMY się na trwająca dziką reprywatyzację, w ramach której lokatorów przekazuje się jako „wkładkę mięsną” do budynków zwracanych prywatnym właścicielom lub osobom, które skupiły od nich roszczenia!

* NIE ZGADZAMY się na kolejne podwyżki i tak wysokich opłat czynszowych za używanie lokalów (na skutek których następuje gentryfikacja najlepiej położonych części miasta)!

* NIE ZGADZAMY się na brutalną przemoc eksmisyjną wobec osób niezamożnych (wyrzucanie ludzi na bruk, lub do ruder i baraków, z których następnie są eksmitowani do noclegowni dla bezdomnych)!

* DOMAGAMY się od władz krajowych i samorządowych budowy mieszkań czynszowych dostępnych dla każdego obywatela i obywatelki!

* DOMAGAMY się współdecydowania – partycypacji – przy zagospodarowywaniu terenów i środków finansowych, przeznaczonych na gospodarkę miejską (przestrzeń miejska i infrastruktura należą do obywateli)!

* DOMAGAMY się partycypacji w procesie nowelizacji prawa lokalowego i lokatorskiego !

APELUJEMY O CZYNNE POPARCIE NASZYCH POSTULATÓW I WSPARCIE NASZYCH AKCJI!

20 października (sobota) – godz. 12:00 – 16:00 Konferencja “Polityka mieszkaniowa w Warszawie z perspektywy lokatorskiej” omówienie wyników lokatorskiego monitoringu Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Sala konferencyjna Stowarzyszenia Wolnego Słowa ul. Marszałkowska 7 (wejście do ul. E. Zoli).

24 października (środa) – godz. 20:00 Dyskusja o problemach mieszkaniowych i projekcja filmów o tematyce lokatorskiej. Squat „Przychodnia” ul. Skorupki 6A.

27 października (sobota) – godz. 16:00 Demonstracja (zbiórka pod Ministerstwem Gospodarki na Placu Trzech Krzyży, przemarsz pod Sejm)

Organizują warszawskie stowarzyszenia lokatorskie: Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, Komitet Obrony Lokatorów, Stowarzyszenie Hoża 27A, Kolektyw “Syrena”, Kolektyw „Przychodnia”, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Więcej informacji: www.lokatorzy.pl | www.lokatorzy.info.pl | www.hoza27a.pl | http://www.syrena.tk | http://www.kss.vel.pl/ | http://www.przychodnia.bzzz.net