O likwidacji zasobu mieszkań komunalnych

W dniach 7-8 grudnia 2012 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa “Po Kapitalizmie, od egoizmu do współpracy”. jeden z bloków tematycznych dotyczył ruchów miejskich, w tym organizacji lokatorskich.

Piotr Ciszewski z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów przedstawił referat “Likwidacja komunalnego zasobu mieszkaniowego jako przykład antyspołecznej polityki władz na przykładzie m. st. Warszawy”, prezentując miedzy innymi dane uzyskane w ramach projektu Lokatorski Monitoring Warszawskiej Polityki Mieszkaniowej prowadzonego przez WSL.