Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów za odwołaniem prezydent miasta

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów poparło projekt referendum w sprawie odwołania prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz. Poniżej publikujemy treść oświadczenia WSL w tej sprawie:

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – organizacja społeczna walcząca o prawa lokatorów z różnych zasobów mieszkaniowych, popiera projekt przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent m. St Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

7 lat jej rządów to okres systematycznego pogarszania się sytuacji stołecznych lokatorów. Liczba mieszkań komunalnych uległa drastycznemu zmniejszeniu, a prowadzone przez miasto inwestycje nie rekompensowały ubytku w tym zasobie. Zmniejszyła się przez to dostępność lokali dla osób, których nie stać nawet na wynajem mieszkania po cenach rynkowych.

Lata rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz to również okres postępującej reprywatyzacji budynków oraz bierności władz miasta w obliczu działań tak zwanych “czyścicieli” kamienic. Lokatorów, którzy przez wiele lat zamieszkiwali w zasobie komunalnym po reprywatyzacji budynków miasto pozostawiło bez żadnej pomocy, na łasce kamieniczników.

Administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz odmówiła nawet podjęcia realnych konsultacji społecznych w sprawie polityki mieszkaniowej. Przedstawiciele ratusza blokują wszelkie dyskusje z organizacjami lokatorskimi, dotyczące mieszkalnictwa, wysokości czynszów czy eksmisji.

Dlatego Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów włącza się w akcję zbierania podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydent miasta stołecznego Warszawy.