Spotkanie dla lokatorów z warszawskiej Pragi Południe

JAK POPRAWIĆ WARUNKI MIESZKANIOWE NA PRADZE-POŁUDNIE?

“Wielu mieszkańców Pragi Południe od lat oczekuje na mieszkanie komunalne” – piszą. – “Z kolei stan zasobu mieszkaniowego w dzielnicy jest jednym z najgorszych w Warszawie.

W wielu budynkach brakuje również centralnego ogrzewania. Jak to zmienić i poprawić życie mieszkańców Pragi Południe?

Jak będzie kształtowana polityka czynszowa w dzielnicy? Jak wygląda pomoc urzędników dla lokatorów w dzielnicy?

Wszystkich mieszkańców dzielnicy serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie dotyczące mieszkaniowych problemów Pragi Południe. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części: dyskusję
panelową oraz dyskusję otwartą, w której każdy mieszkaniec na równych zasadach będzie mógł zabrać głos. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli organizacji
lokatorskich oraz lokalnych władz.

Spotkanie organizuje stowarzyszenie „Warszawa Społeczna” – inicjatywa mieszkańców na rzecz mieszkalnictwa, edukacji, usług publicznych i godnej pracy: WarszawaSpoleczna.pl.

Udział wezmą między innymi przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

22 stycznia o godz. 18.30 stowarzyszenie Klubokawiarnia Kicia Kocia (ul. Garibaldiego 5A, Warszawa)

strona wydarzenia na FB

JAK POPRAWIĆ WARUNKI MIESZKANIOWE NA PRADZE-POŁUDNIE?

“Wielu mieszkańców Pragi Południe od lat oczekuje na mieszkanie komunalne” – piszą. – “Z kolei stan zasobu mieszkaniowego w dzielnicy jest jednym z najgorszych w Warszawie.

W wielu budynkach brakuje również centralnego ogrzewania. Jak to zmienić i poprawić życie mieszkańców Pragi Południe?

Jak będzie kształtowana polityka czynszowa w dzielnicy? Jak wygląda pomoc urzędników dla lokatorów w dzielnicy?

Wszystkich mieszkańców dzielnicy serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie dotyczące mieszkaniowych problemów Pragi Południe. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części: dyskusję
panelową oraz dyskusję otwartą, w której każdy mieszkaniec na równych zasadach będzie mógł zabrać głos. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli organizacji
lokatorskich oraz lokalnych władz.

Spotkanie organizuje stowarzyszenie „Warszawa Społeczna” – inicjatywa mieszkańców na rzecz mieszkalnictwa, edukacji, usług publicznych i godnej pracy: WarszawaSpoleczna.pl.

Udział wezmą między innymi przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

22 stycznia o godz. 18.30 stowarzyszenie Klubokawiarnia Kicia Kocia (ul. Garibaldiego 5A, Warszawa)

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017 to dokument określający miejska politykę mieszkaniową, bardzo ważny zwłaszcza dla dzielnic takich jak
Praga Południe, w których istnieje znaczny zasób mieszkań komunalnych.

• Według planu liczba lokali komunalnych ma się zmniejszyć do 2017 r. o ponad 4 800, co jest złą wiadomością dla wszystkich oczekujących na mieszkania komunalne.

• Z planu wynika, że na samej Pradze Południe 38 budynków komunalnych nadaje się jedynie
do rozbiórki, a 41 dalszych jest w stanie niezadowalającym, wymagającym remontów.

Stan zasobu mieszkaniowego na Pradze Południe. Jest obecnie jednym z najgorszych w Warszawie. Czy przeznaczone przez miasto i dzielnicę fundusze na remonty i modernizacje budynków są w stanie to zmienić?

• Spośród ponad 400 budynków komunalnych na Pradze Południe ponad 290 można podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania. Czy Praga Południe jest w stanie to zrobić skoro nawet według planów szacuje się, że potrzeby będą większe niż wydatki dzielnicy?
Skąd zdobyć fundusze na inwestycje?

• Jak będzie kształtowana polityka czynszowa w dzielnicy? Czy osoby potrzebujące wsparcia i obniżek czynszów rzeczywiście je otrzymują?

• Jak wygląda pomoc urzędników dla lokatorów na Pradze Południe?

Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu spotkań dla mieszkańców „Twoja dzielnica – Twój głos: Tworzymy społeczny program dla Warszawy!”. Serdecznie zapraszamy!