Międzynarodowy Dzień Lokatora

BROŃMY SIĘ PRZED EKSMISJAMI I WYZYSKIEM CZYNSZOWYM !

 

 

4 października przypada Dzień Lokatora ustanowiony przez agencję ONZ Habitat, zajmującą się kwestiami prawa do dachu nad głową.

W tym roku w Warszawie chcemy zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Wysokie koszty wynajmu mieszkań, wynikające między innymi z braku mieszkań komunalnych oraz zadłużenie lokatorów będące wynikiem tej sytuacji.

Zapraszamy wszystkie środowiska lokatorskie i organizacje społeczne do udziału w demonstracji z okazji Dnia Lokatora!

Demonstracja 4 października, godz. 10.30, rondo de Gaulle’a, od strony ul. Smolnej

 

 

Treść ulotki zapraszającej na Dzień Lokatora:

Dość antyspołecznej polityki mieszkaniowej!

Koszty mieszkań są absurdalnie wysokie ze względu na brak tanich
i dostępnych mieszkań komunalnych.
Plany władz miasta zakładają, że zasoby lokali komunalnych do roku 2017 będą wciąż malały. Uderza to we wszystkich najemców, zmuszonych do płacenia coraz wyższych czynszów.

Wynikiem jest wzrastające zadłużenie lokatorów. W samym Śródmieściu zaległości czynszowe to niemal 19 mln zł. Często jest to wynikiem działań miasta, które przez pewien czas naliczało odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali osobom, którym wypowiedziało umowy najmu. Ludzie z różnych przyczyn niezdolni do płacenia czynszu komunalnego zostali postawieni przed koniecznością opłat w wysokości kilkunastu złotych za metr kwadratowy. Miasto wycofało się z tego antyspołecznego działania, jednak nie chce umorzyć powstałych w jego wyniku długów.

W ramach swojej polityki mieszkaniowej miasto zakłada głównie wzrost liczby eksmisji z mieszkań komunalnych.

Domagamy się:

– Rozpoczęcia przez miasto stołeczne Warszawa projektów budownictwa komunalnego pozwalających na odbudowę utraconego zasobu i zwiększenie liczby lokali.

– Umorzenia długów lokatorów mieszkań komunalnych, które powstały w wyniku naliczania odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i wprowadzenia mechanizmów pozwalających na przykład na odpracowanie długów.

– Zapewnienia przez miasto ochrony prawnej lokatorom reprywatyzowanych budynków, dalszego ułatwienia im starania się o mieszkania komunalne.