Historia działań Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów (2)

Prezentujemy 2 część historii najważniejszych działań Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów: lata 2011-2014.

2011-2013 Narastanie konfliktu i współpraca z kolektywem Syrena

1 marca 2011 roku doszło do zabójstwa jednej z założycielek WSL – Jolanty Brzeskiej. Walcząca z czyścicielem kamienic działaczka zaginęła, a jej spalone zwłoki znaleziono w Lesie Kabackim.

Policja oraz prokuratura podjęły działania w celu przedstawienia tego jako samobójstwa, co wywołało serię protestów. Już kilka dni po zabójstwie odbyła się demonstracja lokatorska na Pradze Północ. Podczas kolejnej sesji Rady Warszawy gdy radni nie chcieli podjąć tematu reprywatyzacji, ani udzielić głosu przedstawicielom lokatorów doszło do przepychanek ze strażą miejską. Lokatorzy wkroczyli na część Sali przeznaczoną dla radnych i przez własne nagłośnienie wygłosili swoje postulaty.

W maju 2011 roku rozpoczął się cykl spotkań organizacji lokatorskich z przedstawicielami ministerstwa budownictwa, w tym ówczesnym ministrem Piotrem Styczniem. WSL i inne grupy opowiadały się przeciwko zmianom w prawie ułatwiającym eksmisje oraz wprowadzeniu, na proponowanych przez stronę rządową, możliwości zawierania czasowych umów najmu na lokale komunalne.

Plany zmian prawnych spowodowały kilka demonstracji w Warszawie. Organizacje lokatorskie przedstawiły wówczas wspólne stanowisko w sprawie problemu eksmisji na bruk i zmian w ustawie.

W roku 2011 WSL dotarło również do informacji, że władze Warszawy nie wiedzą ile dokładnie budynków zostało zreprywatyzowanych. Do mediów wyciekł dokument zawierający listę nieruchomości mogących być objętymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Ratusz od tej pory zdecydował się na publikowanie spisu na stronach urzędu miasta, co oznaczało spełnienie jednego z postulatów ruchu lokatorskiego.

Od roku 2011 rozpoczyna się współpraca WSL z anarchistycznym kolektywem Syrena. Stowarzyszenie przeniosło się do nowej siedziby w zajętej na dziko (zeskłotowanej) kamienicy Syreny przy ul. Wilczej 30, gdzie rozpoczęły się cotygodniowe dyżury prawne dla  lokatorów. Wówczas powstały też teksty poradników prawnych i inne materiały informacyjne dla lokatorów z reprywatyzowanych budynków.

W lipcu 2011 roku zorganizowany został przez środowiska lokatorskie happening Imieniny Pani Hani z okazji imienin Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Nawiązane zostały kontakty z organizacjami Protest 4.04lokatorskimi z Gdańska. W sierpniu 2011 roku przedstawiciele WSL wzięli udział w konferencji lokatorskiej oraz marszu pustych garnków, które odbyły się w Gdańsku.

W listopadzie WSL brało udział w kolejnych udanych blokadach eksmisji w tym osób z dziećmi z mieszkań komunalnych.

W roku 2012 WSL występowało kilkakrotnie na sesjach rady dzielnicy Wola w sprawie lokatorów jednej z przejętych przez jednego z kamieniczników zajmujących się skupowaniem roszczeń. Zorganizowany został między innymi protest przeciwko niedopuszczaniu do głosu strony społecznej.

W kwietniu 2012 roku WSL było wśród organizacji biorących udział w protestach przeciwko nielegalnej eksmisji skłotu Elba, znajdującego się przy ul. Elbląskiej. Przedstawiciele organizacji brali udział w blokadzie eksmisji oraz późniejszych demonstracjach.

Rozpoczęły się też prace nad projektem monitoringu miejskiej polityki mieszkaniowej, realizowanego we współpracy z Fundacją Batorego, a polegającego na sprawdzeniu jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w poszczególnych dzielnicach. W październiku 2012 roku została zorganizowana konferencja „Polityka mieszkaniowa z perspektywy lokatorskiej” podczas której zaprezentowano wyniki pierwszego etapu monitoringu.

Rok 2012 oznaczał również uczestnictwo WSL w różnorodnych protestach społecznych. W maju odbyła się akcja „Odzyskujemy miasto”, czyli plenerowa akcja informacyjna, pokazy filmów, a także okupacja części skweru przy Krakowskim Przedmieściu. Odbyła się wówczas pikieta lokatorska, a także dyskusja o polityce mieszkaniowej.

W czerwcu 2012 roku członkowie WSL wzięli udział w akcji „Chleba zamiast igrzysk” odbywającej się w Poznaniu w związku z turniejem EURO2012. Zwracano uwagę na fakt iż miasta, które organizują turniej dokonują jednocześnie eksmisji lokatorów. W Warszawie zorganizowane zostały również akcje ulotkowe skierowane do gości przyjeżdżających na EURO2012.

5 września 2012 odbyła się eksmisja przy ul. Hożej 1 w Warszawie. Z reprywatyzowanej kamienicy została wyrzucona niepełnosprawna lokatorka. Policja rozbiła współorganizowaną przez stowarzyszenie blokadę. Piotr Ciszewski za udział w niej stanął przed sądem, został jednak uniewinniony.

 

2013-2014 Początki współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów

W roku 2013 WSL nawiązało kontakty z poznańskimi środowiskami lokatorskimi, w tym Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów. W Poznaniu powstał też album duetu Kopyt/Kowalski pt. „kir” zawierający piosenkę „Kto zabił Jolantę Brzeską?”.

W marcu 2013 roku, w rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej odbyła się pikieta lokatorska przed prokuraturą w Warszawie. Miała ona miejsce wkrótce po tym, gdy biegli orzekli, że wbrew wcześniejszej tezie o samobójstwie, działaczka lokatorska została zamordowana, jednak sprawę zawieszono z braku dowodów.

W roku 2013 WSL brało udział również w innych protestach społecznych takich jak największa

wrześniowa demonstracja związków zawodowych w Warszawie.

W listopadzie stowarzyszenie uczestniczyło w demonstracji w obronie skłotów zaatakowanych przez bojówkarzy podczas tak zwanego „Marszu niepodległości”.

W 2014 r. WSL zgłosiła projekt zorganizowania poradnictwa prawnego dla lokatorów z reprywatyzowanych budynków do budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawa, który został bezpodstawnie odrzucony przez zajmujących się przyjmowaniem wniosków urzędników. W październiku 2014 roku miał miejsce kolejny protest podczas sesji Rady Warszawy.

WSL zdecydowało również o wystawieniu swoich kandydatów do Rady Warszawy w wyborach samorządowych z list Komitetu Wyborczego Warszawa Społeczna.