“Uwaga!” TVN woła o samosąd na lokatorach

W związku z przygotowywanym przez TVN Uwaga! programem dotyczącym sytuacji lokatorów zamieszkałych przy ul. Anielewicza 30a Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów informuje, że podjęło interwencję w związku z łamaniem prawa przez właścicieli lokalu w sierpniu 2016 roku.

Pani Małgorzata Topczewska i Kamil W. próbowali wówczas dokonać nielegalnej eksmisji lokatorów. Próby te nie zostały poprzedzone wypowiedzeniem umowy najmu, ani skierowaniem do sądu sprawy eksmisyjnej. W zamian, właściciele dali rodzinie najemców 24 godziny na wyprowadzkę. Tym samym, złamali zasady własnej umowy najmu. Ponadto żadna umowa dająca 24 godziny na wyprowadzkę nie byłaby zgodna z prawem, a nawet gdyby właściciele proponowali takie zapisy w ofercie najmu, z pewnością nigdy nie znaleźliby najemców.

Samowolna eksmisja stanowi złamanie ustawy o ochronie praw lokatorów, a także kodeksu cywilnego i karnego. Jest to praktyka mająca cechy działań tak zwanych czyścicieli mieszkań i kamienic. Za te działania Kamil W. został skazany przez sąd.

W wyniku serii nielegalnych działań ze strony właścicieli lokatorzy stracili możliwość normalnego funkcjonowania i popadli w chroniczne ubóstwo, przez wiele miesięcy poddawani byli też presji psychicznej, zastraszani i atakowani fizycznie. Brak legalnego wypowiedzenia umowy najmu uniemożliwił im otrzymanie mieszkania socjalnego, a co za tym idzie wyprowadzkę i zakończenie sporu.

Pani Topczewska oraz Kamil W. sami spowodowali przez to sytuację, w której obecnie przedstawiają się jako ofiary. Nie może być na to zgody, podobnie jak na nierzetelne przedstawianie tematu w mediach, bez sprawdzenia wszystkich związanych ze sprawą faktów.

Musimy podkreślić, że stacja TVN była obecna podczas pierwszej próby nielegalnej eksmisji i zgromadziła wówczas materiał filmowy. Jesteśmy pewni, że gdyby TVN zdecydował się już wówczas stworzyć program o krzywdzie lokatorskiej i nierespektowaniu umów przez właścicieli, pomogliby w cywilizowany sposób rozwiązać powyższy spór. W zamian, TVN już u źródeł przemilczał główny powód eskalacji konfliktu. Po ponad roku za to stacja TVN oburza się, że najemcy z Anielewicza nie dali się nielegalnie wyrzucić. Spieszymy donieść, że lokatorzy także mają swoje prawa i mogą oczekiwać, że będą one przestrzegane nawet gdy nie jest to na rękę właścicielom i władzom miasta. Oczekujemy wraz z najemcami, że władze w końcu przestaną umywać ręce z odpowiedzialności za kolejną warszawską rodzinę wprowadzoną w ubóstwo przez nielegalne działania właścicieli.

Zdajemy sobie sprawę, że pro-biznesowe media mają duże zapotrzebowanie na tworzenie narracji ukazujących właścicieli i pracodawców w pozytywnym świetle, kosztem lokatorów i pracowników najemnych. Wpisują się w to metody tworzenia reportażu przez TVN Uwaga, które uznajemy za manipulacyjne. Dlatego też postanowiliśmy nie brać w tym programie udziału.

Domagamy się odczytania powyższego oświadczenia podczas nagrania programu dniu 16 października br.

#TEMATDLAUWAGI