Reprywatyzując Polskę. Spotkanie z Beatą Siemieniako

Zapraszamy na dyskusję z Beatą Siemieniako, autorką świeżej książki “Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu”.


Transformację ustrojową w Polsce łączy nierozerwalna dotąd nić reprywatyzacji na rzecz dawnych i współczesnych elit. Ten proces dziejowy toczy się mimo potężnej skali krzywd społecznych i mimo wielkich historycznych sprzeczności. Mało tego – otwarcie antyspołeczna reprywatyzacja toczy się mimo, a niekiedy – dzięki sztandarowym “bezpiecznikom” naszej wolnorynkowej demokracji: policji, prokuraturze, sądom, samorządom, ministerstwom, mediom.

Beata Siemieniako, prawniczka wspierająca lokatorów, poddaje krytyce proces reprywatyzacji w oparciu o własne doświadczenia i świadectwa zbierane przez warszawskie organizacje lokatorskie. “Reprywatyzując Polskę” naświetla nie tylko historię procederów i przekrętów na tysiącach nieruchomości w Warszawie i w całej Polsce, ale skłania nas też do refleksji: czy “Wielkim przekrętem” nie jest już samo dążenie naszych elit, aby uparcie utożsamiać sprawiedliwość dziejową z przywracaniem prywatnej własności? Czy nie jest nim sam ustrój podnoszący własność do rangi świętego tabu? To pytanie istotne w kraju, gdzie większość osób wywodzi się z warstwy, która nigdy nic nie posiadała. W mieście gdzie większość została dotkliwie skrzywdzona przez ostatnie 27 lat reprywatyzacji. W końcu: w państwie gdzie całe społeczeństwo ma przez najbliższe dziesięć lat płacić “odszkodowania” garstce dorosłych dzieci byłych właścicieli, sięgające 30 miliardów zł (wg planu ustawy reprywatyzacyjnej).

Gruntowne rozważenie idei sprawiedliwości zdaje się zasadne zwłaszcza dziś, gdy reprywatyzacja powoli urasta do rangi największej grabieży w powojennej historii Warszawy.

Gorąco zapraszamy na promocję książki Beaty Siemieniako “Reprywatyzując Polskę”, już w najbliższy piątek. Spotkanie poprowadzi Antek Wiesztort.

Gdzie: Cafe Kryzys

Kiedy: 1 grudnia 2017 w godzinach 18:30 – 21:30