Konduktorska 18 – problemów lokatorskich ciąg dalszy

Autor: WSL

Sprawa lokatorów z budynku przy ulicy Konduktorskiej 18 była pierwszą kampanią, która zajęliśmy się w ramach akcji “Mieszkanie Prawem Nie Towarem”. Obecnie po długotrwałym postępowaniu sądowym, 4 lokatorów, którzy wciąż mieszkają w nie ogrzewanej kamienicy stanęła w obliczu eksmisji do lokali socjalnych.

W tej sprawie zainterweniowało Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – wystosowując pismo protestacyjne do Rady Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz do Wydziału Spraw Lokalowych dzielnicy.

Poniżej publikujemy treść pisma, jakie 26 września  zostało wysłane faxem do obu tych instytucji (dane personalne lokatorów zostały usunięte).

Maciej Raś                                                                                                                              
Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

Szanowny Panie,

Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów zwraca się do Rady Dzielnicy Warszawa Mokotów z apelem o natychmiastową interwencję w sprawie sytuacji lokatorów z budynku przy ulicy Konduktorskiej 18.

Czwórka lokatorów tej kamienicy, po długim postępowaniu sądowym, otrzymała w ostatnim czasie wyroki eksmisyjne do lokali socjalnych. Wyroki te są konsekwencją sporu o zasadność podwyżki z właścicielami kamienicy ? Robertem Juszczakiem i Dorota Szarzyńską-Juszczak ? którzy w ubiegłym roku podnieśli opłaty za wynajem lokali w swoim budynku do poziomu 75 złotych za metr kwadratowy. Gdy lokatorzy zakwestionowali wysokość podwyżki, w listopadzie 2005 roku właściciele kamienicy odcięli w budynku centralne ogrzewanie, licząc że tym samym skłonią lokatorów do opuszczenia budynku.  W efekcie, lokatorzy spędzili 2 mroźne zimy (2005/2006 oraz 2006/2007) w nie ogrzewanych i niszczejących mieszkaniach. Należy tu nadmienić, że sąd rozpatrujący sprawę o odcięcie ogrzewania nakazał właścicielom przywrócenie c.o., ale odmówili oni wykonania tego postanowienia. Egzekucji decyzji sądu nie podjęły się także ani policja, ani komornik, ani prokuratura.

Pomimo wymienionych wyżej okoliczności, postępowanie eksmisyjne zakończyło się korzystnie dla właścicieli i lokatorzy zostali zobligowani do opuszczenia swoich mieszkań.  Sąd, rozpatrując sprawy lokatorów z ulicy Konduktorskiej 18 orzekł o prawie do lokalu socjalnego, nie tyle z uwagi na spełnianie przez lokatorów prawnych wymogów do uzyskania tego typu lokalu (niskie dochody) ale z uwagi na ich trudną sytuację, wynikającą głównie z postępowania właścicieli. W lutym 2006 roku, przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy Mokotów, w rozmowie z lokatorami na temat ich sytuacji i ewentualnego, przyszłego przeniesienia do lokali socjalnych, zapewnili ich, że mieszkania, które zostaną im zaoferowane będą posiadały zbliżony metraż do lokali, które lokatorzy zajmują obecnie oraz, że będą to mieszkania o standardzie jak najbardziej zbliżonym do normalnego (oddzielna kuchnia, podłączone media, łazienka).

Tymczasem, w chwili obecnej, gdy części z lokatorów składane są oferty lokali socjalnych, ich poziom nie odbiega od prawnego minimum ? pomieszczenia są małe, ich metraż jest o około 15m? mniejszy niż obecne mieszkania, często są to lokale bez wyodrębnionej kuchni (jej funkcje ma spełniać kuchenka wstawiona w korytarzy przedpokoju), bez wszystkich potrzebnych urządzeń sanitarnych (brak zlewu obok kuchenki), bez ciepłej wody. W przypadku pani [], zaoferowany lokal socjalny znajduje się na gruncie do którego zgłoszono roszczenia.

Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania ? lokatorzy, którzy przeżyli tyle problemów w związku z postępowaniem właścicieli kamienicy i którym przyznano lokale socjalne nie z ich winy, nie mogą być traktowani w ten sposób. Lokale oferowane lokatorom powinny, w naszym odczuciu, spełniać wszystkie wymogi, jakie zostały im obiecane podczas rozmowy w lutym 2006 roku. Nie można też zmuszać tych osób ? które tyle przeszły w wyniku samowoli i pazerności prywatnych właścicieli, do przeprowadzki do budynku, który leży na gruncie do którego zgłoszono roszczenia.

Zwracamy się do Państwa z apelem, aby Rada Dzielnicy Warszawa Mokotów zwróciła się do stosownych jednostek organizacyjnych i administracyjnych samorządu dzielnicy Warszawa Mokotów o:
– zapewnienie lokatorom z ulicy Konduktorskiej 18 lokali mieszkalnych o analogicznym metrażu jak mieszkania, które zajmują oni w tej chwili;
– zagwarantowanie, że lokale te będą spełniać normalny standard mieszkaniowy (posiadać wyodrębnione pomieszczenie kuchenne, łazienkę wraz ze wszystkimi urządzeniami sanitarnymi, dostęp do wszelkich mediów oraz ciepłej bieżącej wody)
– zagwarantowanie, że lokale te nie będą znajdować się w budynku ani na terenie w stosunku do którego roszczenia wysunęły osoby prawne lub fizyczne;

Zapewnienie tych warunków jest, w naszym odczuciu, obowiązkiem dzielnicy Warszawa Mokotów, z dwóch powodów:

1) ponieważ stanowi spełnienie ustnych deklaracji przedstawicieli Rady i Wydziału Spraw Lokalowych, jakie zostały lokatorom złożone w lutym 2006 roku.
2) ponieważ stanowi dla lokatorów z Konduktorskiej 18 rekompensatę za 3 lata życia w ciągłym strachu, w warunkach uwłaczających ludzkiej godności.

Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych możliwości lokalowych Dzielnicy oraz faktu, że za tą sytuację winę ponoszą głównie właściciele nieruchomości przy ulicy Konduktorskiej 18, jednak okoliczności te nie mogą stanowić podstawy do degradowania lokatorów z ulicy Konduktorskiej 18.
Liczymy, że rozpatrzą Państwo pozytywnie apel naszego stowarzyszenia. Prosimy o informowanie nas o wszelkich środkach podjętych przez Radę w zakresie tej sprawy.

Z poważaniem

Piotr Ciszewski
Przewodniczący Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów