Warszawa – Wspólna 35

Autor: WSL

Opis sporu pomiędzy mieszkańcami zabytkowej kamienicy przy ul. Wspólnej 35 w Warszawie, a właścicielem budynku, firmą Bell Capital Polska.

Kamienica (zabytek klasy III) przy ul. Wspólnej 35 od roku 1999 ma prywatnego właściciela. Pierwszy, który przez 5 lat musiał ze względu na prawo do sprzedaży własności obiecywał lokatorom lokale w zamian za dotychczasowe, przeprowadzając przy tym ankiety. Po pięciu latach sprzedał jednak budynek.

Obecny właściciel, firma Bell Capital Polska Sp. z. o.o. w Warszawie, prowadzi wiele różnych form działalności, m.in. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót budowlanych, itp. Na posesji przy ul. Wspólnej 35 od września 2005 przeprowadza remont generalny bez zgody wszystkich lokatorów. Remont trwa do dziś i bardzo dał się we znaki wszystkim mieszkańcom. Przedstawiciele firmy Bell Capital nie są nawet znani lokatorom. Wydają tylko odgórne dyspozycje typu:

  • ochroniarz (urzędujący przy wejściu) nie może wpuścić na teren posesji bez spisania wchodzącego z dowodu osobistego (co jest niezgodne z prawem)
  • psy trzymane na terenie budynku mają być oddane np. do schronisk
  • straż pożarna czy pogotowie przyjeżdżające do mieszkańców musi meldować się i z opóźnieniem jest u potrzebującego (tak było w przypadku sąsiada u którego był pożar)

Niektórzy lokatorzy zostali pozbawieni prądu, wody i gazu. Wielu opuściło lokale, szukając innego lokum. Taki stan rzeczy powoduje, że ludzie zmieniają swój los i plany życiowe. Inni zmieniają swoje dotychczasowe mieszkania na mniejsze, godząc się tym samym na pogorszenie warunków życia. Niektórzy szukają prawa w sądach, a inni są zagrożeni eksmisją.

Wszyscy otrzymali nową wysokość czynszu – 24 zł /m2

My, mieszkańcy, zmęczeni jesteśmy ciągłymi podwyżkami, procesami i robotami prowadzonymi w budynku, które nie poprawiają nam standardu mieszkania ani życia.

Czy o zabytek kulturowy całej Polski nie powinien zadbać rząd? Czy powinniśmy być sprzedani wraz ze swoimi mieszkaniami jak “koty w worku”, bez praw, psychicznie niszczeni, schorowani, porzuceni przez państwo polskie, ośmieszeni w oczach innych?

Poniżej dokumenty świadczące o bezprawnych działaniach firmy Bell Capital Polska: