O co chodzi w naszej kampanii

Kampania “Mieszkanie Prawem NIE Towarem” to społeczna inicjatywa, skupiająca organizacje społeczne i polityczne oraz osoby indywidualne, której celem jest walka o prawa lokatorów i rozwój publicznego budownictwa mieszkaniowego oraz sprzeciw wobec prób komercjalizacji sektora mieszkaniowego w Polsce.


Idea

Naczelną ideą kampanii jest sprzeciw wobec obecnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce  – niezgoda na liberalną politykę państwa i władz samorządowych, komercjalizację budownictwa społecznego i pozbawianie coraz większej liczby osób prawa do mieszkania przy jednoczesnym wsparciu dla prywatnych projektów budowy luksusowych osiedli i biurowców.

Naszym zdaniem, sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest tragiczna – mieszkania są małe i często przeludnione, a ich liczba ciągle nie zaspokaja potrzeb społeczeństwa (wg szacunków brakuje około 1 miliona mieszkań). Pomimo tego, systematycznie spada liczba mieszkań budowanych przez gminy, wydatki państwa na budownictwo publiczne są ograniczane, a istniejący komunalny i socjalny zasób mieszkaniowy jest komercjalizowany (wyprzedawany, zwracany spadkobiercom przedwojennych właścicieli lub oddawany pod zarząd prywatnych firm). Zwiększa się natomiast liczba osób, które muszą korzystać z dodatków mieszkaniowych, a jednocześnie jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne luksusowe zamknięte osiedla dla zamożnej elity i biurowce. Zwykli ludzi są więc de facto pozbawieni możliwości uzyskania dachu nad głową, a z sytuacji mieszkaniowej może być zadowolona tylko nieliczna grupa dobrze sytuowanych osób.

Kampania “Mieszkanie Prawem Nie Towarem” ma na celu zmianę tego stanu rzeczy. Walczymy o rozwój taniego i publicznego budownictwa mieszkaniowego (komunalnego), do którego dostęp będzie powszechny i możliwy dla każdego. Chcemy zatrzymania prywatyzacji i reprywatyzacji mieszkań komunalnych i zakładowych oraz ograniczenia spekulacji budynkami. Naszym celem jest także zmiana przepisów o eksmisjach, które wciąż umożliwiają wyrzucanie na bruk ludzi, których nie stać na wygórowane czynsze w budynkach prywatnych. Naszym celem jest realne zagwarantowanie każdemu prawa do dachu nad głową, niezależnie od jego/jej sytuacji materialnej.

Historia

Kampanię powołano w grudniu 2004 r. w odpowiedzi na projekt zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów zmierzających do uwolnienia czynszów w budynkach, w których dotychczas wysokość opłat była limitowana. Jej inicjatorem było warszawskie środowisko lewicowe i anarchistyczne (głównie Lewicowa Alternatywa), z czasem do kampanii włączyły się też organizacje z Łodzi i nawiązano pierwsze kontakty z działającymi w kraju stowarzyszeniami lokatorów. Przez cały rok 2005 w ramach Kampanii odbywały się pikiety, demonstracje, akcje informacyjne i spotkania, których celem było powstrzymanie tragicznych w skutkach zmian prawnych i pomoc środowiskom lokatorskim w samoorganizacji.

Po ostatecznym uwolnieniu czynszów w kwietniu 2005 r. w ramach Kampanii zorganizowano wsparcie dla kilku warszawskich grup lokatorów, walczących przeciwko drastycznym podwyżkom opłat za wynajem. W tym samym roku uruchomiono także serwis internetowy lokatorzy.pl upowszechniający informacje o prawie mieszkaniowym i akcjach podejmowanych w ramach Kampanii. Od 2006 roku, organizacje działające w Kampanii organizują corocznie polskie obchody “Międzynarodowego Dnia Lokatora” (święta ustanowionego przez Międzynarodową Unię Lokatorów) podczas których odbywają się konferencje i demonstracje. W 2007 roku, po 3 latach działalności, warszawscy lokatorzy współpracujący z Kampanią powołali Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – niezależną organizację pozarządową działającą na rzecz praw najemców lokali mieszkalnych.

Działalność w ramach Kampanii systematycznie się rozwija – poza Warszawą, lokatorzy organizują się także w Krakowie (gdzie regularnie organizowane są akcje protestacyjne przeciwko reprywatyzacji) i Poznaniu. W 2009 r., Lewicowa Alternatywa oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy “Inicjatywa Pracownicza” rozpoczęły wydawanie biuletynu informacyjnego pod tytułem “Sprawa Lokatorska”, kolportowanego bezpłatnie podczas pikiet, demonstracji i spotkań dyskusyjnych. Organizacje lokatorskie rozpoczęły także dialog z władzami publicznymi, zgłaszając swoje postulaty w zakresie polityki mieszkaniowej. Poza akcjami czysto politycznymi, w wielu miastach ruch lokatorski organizuje także bezpłatne poradnictwo prawne.

Działania

Działając w ramach Kampanii, nagłaśniamy negatywne konsekwencje obowiązujących przepisów prawa mieszkaniowego, dostarczamy lokatorom informacji nt. sposobów radzenia sobie w przypadku problemów z właścicielami lub administratorami budynków oraz wywieramy presję na rządzących, aby zmodyfikowali swoją politykę i zaczęli dostrzegać problemy większości społeczeństwa.

W ramach kampanii prowadzone są następujące działania:

 •      akcje informujące lokatorów o prawie mieszkaniowym,
 •      bezpłatne poradnictwo prawne dla osób z problemami mieszkaniowymi,
 •      demonstracje i pikiety przeciwko polityce mieszkaniowej na szczeblu lokalnym i krajowym,
 •      blokady eksmisji,
 •      publikacje (broszury, ulotki i książki) na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce i na świecie,
 •      zgłaszanie postulatów w zakresie polityki mieszkaniowej do władz lokalnych i krajowych,
 •      konferencje i spotkania dyskusyjne na tematy mieszkaniowe,
 •      coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lokatora (pierwszy weekend października).

Kampania łączy w sobie działalność społeczną i polityczną. Staramy się zarówno pomagać osobom z problemami mieszkaniowymi, jak i działać na rzecz zmian polityki mieszkaniowej. Naszym zdaniem, problemu mieszkaniowego w Polsce nie można rozwiązać ograniczając się tylko do jednego z tych typów działalności – realna zmiana wymaga zarówno pomocy w indywidualnych przypadkach, jak i przemodelowania polityki społecznej w kraju. Dlatego też zachęcamy wszystkich do aktywnego zaangażowania się w działalność w ramach Kampanii – jej sukces zależy wyłącznie od uczestnictwa jak największej liczby ludzi.

Zaangażuj się

Kampania jest otwarta dla wszystkich chętnych – jeśli, podobnie jak my, uważasz, że mieszkanie powinno być PRAWEM przynależnym każdemu, a nie towarem, do którego dostęp mają jedynie ci, którzy są w stanie za nie zapłacić, to zapraszamy do współpracy. Możesz zaangażować się na wiele sposobów:

 •      pomóc w informowaniu o działaniach podejmowanych w ramach Kampanii (kolportować ulotki, plakaty, broszury);
 •      pomóc w opracowaniu analiz sytuacji mieszkaniowej i rekomendacji dla władz publicznych;
 •      wesprzeć finansowo organizacje działające w ramach Kampanii;
 •      pomóc w organizacji poradnictwa dla lokatorów z problemami mieszkaniowymi.