Pisma

Pismo do radnych 27.08.09

Najważniejsze pisma składane przez organizacje lokatorskie do władz publicznych (zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym).

Wszystkie materiały na naszej stronie publikujemy w formacie pdf, do otwarcia których wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, do pobrania tutaj.

 


Pismo do radnych 27.08.09 Pismo Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Komitetu Obrony Lokatorów skierowane do radnych Warszawy dotyczące odwołania wiceprezydenta Andrzeja Jakubiaka, przekazane podczas sesji Rady Miasta 27.08.2009 r.

Wersja PDF do pobrania online


Pismo Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Komitetu Obrony Lokatorów do Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania wiceprezydenta Warszawy Andrzeja Jakubiaka. 12 sierpnia 2009 r.

Wersja PDF do pobrania online


Pismo do radnych 27.08.09 Wykaz roszczeń do budynków w dzielnicy Warszawy Śródmieście. Wykaz obejmuje budynki, w stosunku do których rozpoczęło się postępowanie o zwrot spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Jest to dokument nieoficjalny, odtajniony przez Stronę Społeczną 13.10.2010 r.

Wersja PDF do pobrania online