Dołącz do WSL

WSL jest otwarty dla wszystkich osób, które zgadzają się z naszymi postulatami i narzędziami walki. W ustroju opartym o niskie płace walczymy o powszechny dostęp do mieszkań o niskich czynszach. Odrzucamy przymus kredytów i wynajmu lokali po spekulacyjnych cenach, wspieramy osoby zagrożone reprywatyzacją i eksmisjami. W mieście i kraju, gdzie pracodawcy notorycznie zalegają z wypłatami dla pracowników i przykręcają im śrubę, prywatny wynajem od rentierów produkuje ciągłe konflikty, gdzie lokatorzy są na straconej pozycji. Dlatego walczymy z wolną amerykanką o mieszkania komunalne. Uważamy że tanie lokum to nie jest żaden przywilej – należy się nam od władz krajowych i miejskich w zamian za to, że utrzymują one głodowy poziom płacy minimalnej i zarobków nawet we własnych instytucjach.

Jeśli myślisz podobnie – zapraszamy do współpracy. Możesz zaangażować się na wiele sposobów:

  • Jeśli ty, albo twoja kamienica czy grupa sąsiadów, chce dołączyć do kampanii przeciwko wysokim kosztom ogrzewania albo zrzeszyć się w walce z zadłużeniem, eksmisją, reprywatyzacją, czyścicielami, podwyżkami czynszów, itp.
  • Jeśli chcesz kolportować ulotki, plakaty i broszury, malować banery i współorganizować protesty.
  • Jeśli chcesz pomóc w opracowaniu badań nt. sytuacji mieszkaniowej, które pomogą skuteczniej się bronić i organizować.
  • Jeśli chcesz pomóc w organizacji porad prawnych dla lokatorów i dla WSL

Skontaktuj się z nami!

Tel: 739 560 609

Email: wsl.brzeskiej@gmail.com

Przyjdź na dyżur lokatorski: Środy, od godz 16:30 do 18, ul. Wilcza 30 (Śródmieście, okolice Placu Konstytucji)

Facebook: Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów https://pl-pl.facebook.com/lokatorzy/

Twitter: WSL im J. Brzeskiej https://twitter.com/wsl_brzeskiej

Poczta:

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Skr. Poczt 70
01-680 Warszawa

lub

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
ul. Klaudyny 28 m. 38
01-864 Warszawa